Vi er i fuld sving, og
tv:eet vil se dagens lys snarest muligt!

Inden vi når så langt, vil vi meget gerne bede om 2 minutter af din tid. Vi har behov for at analysere vores marked lidt nærmere, og har derfor en række korte spørgsmål, som du meget gerne må besvare.

Svarene er selvfølgelige personlige, og vi anvender dem udelukkende til internt brug i forbindelse med vores udvikling af tv:eet applikationen.

Vi siger mange tak for hjælpen, og ser frem til at kunne fortælle dig mere ... stay tuned!

Det handler om debat, diskussioner og opråb!


Vi skaber kommunikation med udgangspunkt i dit TV, og hvad du ser lige nu og her.

Check ind, og skab debat med de øvrige seere af samme program, journalisterne eller ekspertpanelet bag programmet.

Du kan følge profiler med samme interesser som dig selv, eller de journalister som laver programmerne. Du formidler dine budskaber, dine debatindlæg, og dine opråb ... LIVE ... lige nu og her, til alle de øvrige danske hjem, som følger det samme TV som dig selv.

Vi er i fuld sving, og
tv:eet vil se dagens lys snarest muligt

Inden vi når så langt, vil vi meget gerne bede om 2 minutter af din tid. Vi har behov for at analysere vores marked lidt nærmere, og har derfor en række korte spørgsmål, som du meget gerne må besvare.

Svarene er selvfølgelige personlige, og vi anvender dem udelukkende til internt brug i forbindelse med vores udvikling af tv:eet applikationen.

Vi siger mange tak for hjælpen, og ser frem til at kunne fortælle dig mere ... stay tuned!

Det handler om debat, diskussioner og opråb!

Vi skaber kommunikation med udgangspunkt i dit TV, og hvad du ser lige nu og her.

Check ind, og skab debat med de øvrige seere af samme program, journalisterne eller ekspertpanelet bag programmet.

Du kan følge profiler med samme interesser som dig selv, eller de journalister som laver programmerne. Du formidler dine budskaber, dine debatindlæg, og dine opråb ... LIVE ... lige nu og her, til alle de øvrige danske hjem, som følger det samme TV som dig selv.

To hurtige spørgsmål om dig?

Hvilket køn er du?
Kvinde
Mand
Hvor gammel er du?
Alder

Here we go?

Hvordan ser dit daglige TV-forbrug ud?
1 til 2 timer dagligt?
2 til 3 timer dagligt?
3 til 4 timer dagligt?
Mere end 4 timer dagligt?
Hvilken type TV ser du dagligt?
Almindelig kabel-tv? (Ex. TV2, DR, TV3, NEWS)
Netflix?
HBO?
Andet streaming?
Hvad ser du oftest?
Stort set kun almindelig tv? (Ex. TV2, DR, TV3, NEWS)
Primært almindelig tv, men også lidt streaming?
Primært streaming, men også lidt almindelig tv?
Stort set kun streaming?
Betragter du TV som din primære kilde til daglig information og underholdning?
Ja i høj grad
Ja til dels
Nej ikke umiddelbart
Nej på ingen måde
Har du tidligere skrevet kommentarer/indlæg (skabt debat) på sociale medier, på baggrund af hvad du har set på TV?
Ja
Nej
Hvis ja, hvor har du skrevet disse indlæg?
Facebook
Twitter
Andre sociale medier
Hvis ja, hvor ofte skriver du kommentarer/ indlæg på sociale medier? På baggrund af hvad du ser/har set på TV?
Ofte
Af og til
Yderst sjældent
Lever dine nuværende sociale medier op til forventningerne? Oplever du at dine indlæg bliver kommunikeret bredt ud til andre profiler, end dit nuværende netværk?
Ja bestemt
I nogen grad
Ikke specielt godt
Nej på ingen måde
Vil du gøre brug af en ny interaktiv app, som følger det du ser i TV i dette øjeblik? For at skabe debat med de øvrige seere af samme TV program.
Ja bestemt
Ja det kan da ikke udelukkes
Umiddelbart ikke
Nej på ingen måde
Kan du se muligheder i, at have en interaktiv app, hvorfra du kan kommunikere med profiler, med samme TV interesser som dig selv? Eller kommunikere med et panel af eksperter/journalister bag programmet?
Ja bestemt
Ja i nogen grad
Umiddelbart ikke
Nej på ingen måde
* You have to select atleast one option in each field.

Tak for hjælpen og på gensyn ...

Hvis du vil i kontakt med os, skriv til kontakt@tveet.dk